زانو لب جوش استیل

ماشین سازی به آفرین تولید کننده انواع زانو لب جوش استیل ، زانویی جوشی استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ از سایز ا الی ۴ اینچ در رده های ۱۰ و ۴۰ از لوله درزدار و مانیسمان می باشد.

اتصالات جوشی

پرکن مایعات غلیظ


مشاوره