محاسبه قطر خشک کن

محاسبه قطر خشک کن،قطر خشک کن،خشک کن،دستگاه خشک کن،کوره خشک کن،دستگاه کوره خشک‌کن ، قطرخشک‌کن ، قطر دستگاه خشک‌کن ، محاسبه قطر دستگاه خشک کن

با درنظر گرفتن روش چگونگی عملیات و میزان رطوبت قابل قبول برای محصول و دمای هوای خروجی مقدار هوای لازم و دمای ورودی آن موازنه جرم و حرارت مشخص می­شود. سرعت هوا نبایستی خیلی زیاد باشد، زیرا در این صورت مواد جامد بیش از اندازه منتقل می­شوند. برای مواد زبر و درشت (Coarse) تجربیات عملی مشخص کرده سرعت متوسطی برابر ۵/۲ برای هوای خروجی لازم است.

انواع خشک کن

برای مواد زیر (پودری) سرعت خیلی کمتری لازم ایت. یک روش تجربی برای محاسبه سرعت هوا، برابر گرفتن آن با نصف سرعت حد سقوط آزاد کوچکترین ذرات موجود در محصول است. سطح مقطع و قطر خشک ­کن را با این فرض که سطح مؤثر برای جریان هوا ۸۵% سطح کل است می­توان محاسبه نمود.

محصولات دیگر


مشاوره